Spolint

ballon

Različni projekti s katerimi opozarjamo na fair play in strpnost v športu, promoviramo in soustvarjamo družbeno odgovorno vlogo športa na šolski, rekreativni in profesionalni ravni.

Asthma

Vadbeni programi za osveščanje in obveščanje bolnikov z astmo o strokovnih dognanjih in drugih informacijah, ki pripomorejo k lajšanju in odpravljanju težav.

Dihalnica

Delavnica, na kateri se seznanite s fiziološkimi, čustvenimi in duhovnimi dimenzijami dihanja.

Lepa

Globalna iniciativa, ki promovira in podpira prizadevanja za zagotavljanje osnovnih človekovih potreb po zadostni telesni aktivnost, družabnosti in zdravemu okolju.